My Dear Diary

خوش آمدید

My Dear Diary

خوش آمدید

۳ مطلب با موضوع «عکس نوشته» ثبت شده است

احساس سوختن به تماشا ...

آتـــــش بگیر تا که ببینی چه می کشم
احساس سوختن یه تماشا نمی شود

ای غم چه دنیایی


من از این جمع دلگیرم ... تو در آن جمع تنهایی

چه دنیایی برایم ساختی ، ای غم چه دنیایی 

دیگر پذیرفتم که

این زندگی با ما نمی سازد ؟ نسازد ...

اصلا بگو تا می تواند غم ببارد

دیگر پذیرفتم که تنهایی بدیهیست

حتی اگر از آسمان آدم ببارد ...